Pedagogické dokumenty MŠ

Dodatok č.1-2021

Školský vzdelávací program 2021

školský poriadok – 2021

Správa o vvč za r. 2019-2020

ucebne-osnovy-skvp