Pedagogické dokumenty MŠ

Správa o vvč za r. 2017-2018

Školský vzdelávací program

skolsky-poriadok-2016

ucebne-osnovy-skvp