Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022

podmienky prijímania detí do MŠ na šk.r. 2021-2022

žiadosť do MŠ na šk. r. 2021-2022

10347_usmernenie-k-prijimaniu-deti-do-ms_final_9marec2021

Zápis do MŠ na šk.rok 2021-2022