Oznamy

Letné prerušenie prevádzky materskej školy

Prevádzka v materskej škole Sološnica počas letných prázdnin

Oznam

Oznam – 18.12.2023 prevádzka MŠ doobeda

prerušená prevádzka v dec. 2023

dodatok č.1 k VZN č. 6 2022 o čiastočných úhradách

Otvorenie školského roka 2023-2024

Čo potrebujú deti v MŠ rok. 2023-2024

8.3. Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (obnovené)

Preberanie a odovzdávanie detí

VZN 1-2020 MŠ,ŠKD,ŠJ

Informácie GDPR_web

cislo-uctu

Oznamovanie protispoločenskej činnosti