Oznamy

prerušená prevádzka 27.11.2023

Otvorenie školského roka 2023-2024

8.3. Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (obnovené)

Preberanie a odovzdávanie detí

VZN 1-2020 MŠ,ŠKD,ŠJ

Informácie GDPR_web

cislo-uctu

Oznamovanie protispoločenskej činnosti