Oznamy

prevádzka v MŠ od 15.3.2021

8.3. Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (obnovené)

Oznam pre rodičov predčasné zaškolenie

Oznam pre rodičov odklad

1rozhodnutie 22.02 – 5.3.

rozhodnutie ministra

Preberanie a odovzdávanie detí

oznam zákonným zástupcom

pokyny, upravujúce podmienky v mš od 2.9.2020

Čo potrebujú deti v MŠ

VZN 1-2020 MŠ,ŠKD,ŠJ

Informácie GDPR_web

cislo-uctu

Oznamovanie protispoločenskej činnosti