Oznamy

Otvorenie školského roka 2023-2024

Oznam prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

Prevádzka počas veľkonočných prázdnin – Oznam

Prerušenie dochádzky v MŠ Sološnica

Prevádzka počas vianočných prázdnin oznam na dvere

Čo potrebujú deti v MŠ rok. 2022

Organizačné pokyny na šk.rok 2022-2023

8.3. Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (obnovené)

Preberanie a odovzdávanie detí

VZN 1-2020 MŠ,ŠKD,ŠJ

Informácie GDPR_web

cislo-uctu

Oznamovanie protispoločenskej činnosti