Zamestnanci

Zamestnanci MŠ:

Riaditeľka MŠ: Jana Ebrada

Bc. Janka Šišková

Mgr. Jana Kordošová

Bc. Jana Kaňková

Mgr. Gabriela Poláčková

Bc. Jana Bačinská

Upratovačka:
Monika Žilavá

Pomocná sila v kuchyni:
Helena Navrátilová